Välja Sjukvårdsförsäkring, Sjuk & Olycksfallsförsäkring Online

Välja sjukvårdsförsäkring är väl inget en som bor i Sverige behöver tänka på, men en sjuk och olycksfallsförsäkring kan komma bättre till hands än vad de flesta tror.

I Sverige idag kan kötider för operationer och undersökningar vara väldigt långa, ibland så långa att patienter väljer att åka utomlands för att träffa en läkare. Många försäkringsbolag har insett detta och erbjuder nu komplett sjukvårdsförsäkring för dig och din familj som ett komplement eller för att helt ersätta den offentliga sjukvårdsförsäkringen.

Att välja sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdgivare men likaså kan den ersätta kostnader för mediciner och eftervård.

Dessa försäkringar varierar ofta i vad som omfattas och vissa skillnader finns när det kommer till tidsgränser inom vilka försäkringstagaren ska erbjudas vård, ansvarstiden, ”second opinion” samt innehållet i sjukvårdsrådgivningen.

Klicka här för att jämföra olycksfallsförsäkring online nu!

Tidsgräns, den tid inom vilken försäkringstagaren ska erbjudas vård. Viktigt att vara uppmärksam på är om kompensation ges även om garantin inte uppfylls. Alla bolag ersätter inte i fall inte garantin är uppfylld.

Ansvarstiden, tiden som ersättning kan ges vid skada. Det kan finnas en maxtid för hur länge en ersättning kan ges, t.ex. på obegränsad tid, ett år eller en antal behandlingstillfällen.

Second opinion, erbjuder ytterligare ett kompletterande läkarutlåtande.

Omfattningen och innehållet, av sjukvårdsrådgivning samt hjälp vid eftervård och rehabilitering.

De flesta arbetsgivare tecknar i dagens läge sjukvårdsförsäkringar för sina anställda eller så erbjuder de en gruppförsäkring där sjukvårdsförsäkring är inkluderad.

Här följer några viktiga punkter som är värda att tänka på innan du bestämmer dig för att teckna en sjukvårdsförsäkring:

• Om du blivit sjuk kan din rätt till ersättning upphöra även om du inte är slutbehandlad. Bli inte förvånad om du endast får ersättning i ett år eller för ett bestämt antal behandlingar för en speciell åkomma/sjukdom.

• Tänk också på att sjukvårdsförsäkringspremien blir högre ju äldre du blir. Det kan då vara värt att byta försäkringsbolag till ett som erbjuder bättre premie för försäkringstagarens ålder och kön.

• Sjukdomar eller symptom som upptäckts innan en försäkring tecknades ersätts inte. Väntar du på att bli opererad går det inte att teckna en sjukvårdsförsäkring för att få den snabbare.

Jämför olycksfallsförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Sjukvårdsförsäkringen

Vid tecknande av bästa sjukvårdsförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka begränsningar i ersättning sätter försäkringsbolaget för dig som försäkringstagare?
2. Vilka typer sjukdomar omfattas inte av försäkringen?
3. Finns det andra krav försäkringsbolaget ställer på dig som försäkringstagare?