Välja Privata Sjukförsäkringar Online

Att välja sjukförsäkring kan viktigare i ditt liv än vad du tror. Teckna privata sjukförsäkringar online, de kan ge dig hjälp när du behöver det som mest! Skulle du råka ut för en olycka eller drabbas av någon sjukdom och som resultat få en bestående invaliditet, kan du få ut en engångsersättning om du har tecknat en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Skulle du drabbas av en viss allvarlig sjukdom så kan ett engångsbelopp betalas ut direkt vid ställandet av diagnosen. Detta kan ge dig ett litet andrum och ett första ekonomiskt stöd vid en inledande behandling och eventuell sjukskrivning.

Det är bra att vet vad en försäkring vid sjukdom och olycka kan ge ersättning för innan du beslutar dig att teckna en sådan:

• Medicinsk invaliditet (bestående skada)

• Ekonomisk invaliditet (långvarig arbetsoförmåga)

• Kostnader relaterade med vård och vid olycksfall

• Allvarliga diagnoser (vissa bolag har detta som undantag)

Livförsäkring (dödsfall)

Som i vissa andra omnämnda försäkringar så gäller de inte för någon händelse eller olycka som inträffat innan du tecknande av försäkringen. Olika sjuk- och olycksfallsförsäkringar har olika typer av begränsningar när det gäller sjukdomar men även vid olyckor. Viktigt att ta reda på är om det finns en karenstid i försäkringen. Några försäkringsbolag har en karenstid på sex månader om försäkringen har en sjukdomsbegränsning.

Klicka här för att jämföra sjukförsäkring nu!

Viktiga punkter att tänka på innan du tecknar:

• Sjuk – och olycksfallsförsäkring gäller endast ett år i taget. Detta innebär att villkor och priser kan ändras varje år. En sådan ändring kan då hända på förfallodagen, den dagen du tecknade försäkringen.

• Det är viktigt att hälsodeklarationen som du svarar på då du ska teckna försäkring, är utförlig och sann. Skulle uppgifterna vara osanna kan detta leda till att försäkringen inte gäller.

Jämför sjukförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Sjukförsäkringen

Vid tecknande av bästa sjukförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typ av sjukdom omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av sjukdom omfattas inte av försäkringen?
3. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på försäkringstagaren för att ersätta skada?