Välja Internationella och Europeiska Reseförsäkringar

När du är ute och reser en längre tid kan du välja reseförsäkring separat om du inte har en hemförsäkring som inkluderar ett tillräckligt reseskydd. Det finns internationella reseförsäkringar och europeiska reseförsäkringar som du kan välja mellan.

Idag är vår värld så globaliserad och vi har möjlighet att resa till alla världens hörn för att upptäcka och lära oss av andra kulturer. Detta innebär inte endast nöje och njutning utan kan innebära en hel del risker som vi inte räknade med när vi bokade resan på andra sidan jordklotet. Även när du reser inom Europa kan du drabbas av oförutsedda händelser på din resa. Därför är det bra att se över din försäkringsituation innan du bokar en resa och prata med ditt försäkringsbolag vad din reseförsäkring omfattar och om riskläget i det land du tänkt resa till. Försäkringsbolag kan ha vissa begränsningar i försäkringsskyddet om du skulle drabbas av en olycka i dessa länder.

Du har via din hemförsäkring ofta ett grundskydd när du är ute och reser under kortare utlandsvistelser. Reseförsäkringen via din hemförsäkring ger dig ett bra grundskydd under 45 dagar men kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad den omfattar innan du bokar en resa.

Reser du inom EU/EES området kan du få ersättning för nödvändig vård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Nödvändig vård innebär vård som som ges inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet i det land du befinner dig i och som anses nödvändig utifrån sjukdomens art och vistelsetidens längd. Vad som anses som nödvändig vård bestäms i allmänhet av vårdgivaren. Via Försäkringskassan kan du erhålla ett EU- kort som du kan visa upp som bevis på att du omfattas av det ovanstående skyddet i det land där skadan har skett. EU-kortet ger dig inte ersättning för uppsökt privat vård eller planerad vård, dvs om syftet med resan är att uppsöka vård. EU-kortet beställer du via Försäkringskassan och den gäller i tre år.

När du bokar en resa erbjuds du ofta av resebolagen att köpa en separat reseförsäkring. Dessa reseförsäkringar kompletterar reseförsäkringen som du har via din hemförsäkring. De separata reseförsäkringar lämpar sig oftast för resor som är längre än 45 dagar eller om du planerar en längre utlandsvistelse, d v s längre än 45 dagar. Ifall av olycka kommer du alltid att få hjälp på plats och du slipper betala någon självrisk. De separata reseförsäkringarna är oftast mer generösa när det kommer till att ersätta resor som inte blivit som man tänkt sig. Om du skulle stuka tummen på en golfresa eller ditt barn skulle skada sig så att ni inte kan bada under er sommarsemester så kommer reseförsäkringen att ge er en ersättningsresa. Nackdelen med dessa typer av reseförsäkringar är att de ofta är rätt dyra att teckna. För att skapa konkurrens erbjuder ERV (tidagare Europeiska) en årsreseförsäkring som gäller för obegränsat antal resor under ett år. ERV erbjuder denna reseförsäkring till ett mycket förmånligare pris, under 1 000 kr beroende om du är singel, par eller familj, och dessutom betalar du ingen självrisk. ERV har även bra erbjudanden på resor som varar längre än ett år. Oavsett om du ska resa världen runt eller åka på backpacker resa i ett år så är en separat reseförsäkring bra att ha. Den ger dig ett bra skydd under din utlandsvistelse och du slipper oroa dig ifall du råkar ut för en olycka hur du ska betala sjukvård, hemtransport eller ifall du skulle tappa bort dina ägodelar.

Beroende på vart du planerar att resa kan du teckna en reseförsäkring för Europa eller världen som då täcker den region du valt att resa till. Du kan även teckna reseförsäkring som gäller inom Sverige och du försäkras om du övernattar på annan ort än där du är folkbokförd.

Försäkring Resa och Villkor

Att teckna en separat reseförsäkring online ger generellt samma skydd som hemförsäkringen. Förenklat kan man säga att de separata reseförsäkringarna tar vid där reseförsäkringen via din hemförsäkring inte gäller. De flesta separata reseförsäkringar täcker nödvändiga och skäliga vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka. De täcker generellt också hemtransport till Sverige vid svår skada och innefattar även rättsskydd vid domstolstvist, ansvarsskydd i fall av skadestånd, överfallsskydd vid misshandel samt skydd för medfört bagage.

Innan du ger dig av på resa är det viktigt att tänka på att du bör köpa en reseförsäkring som täcker hela resetiden. Bestämmer du dig för att förlänga reseskyddet när du befinner dig utomlands kan det vara svårt. Oftast brukar det inte gå att teckna en ny reseförsäkring i Sverige för den resterande tiden om reseskyddet har upphört.

Klicka här för att se pris och villkor nu.

Reseförsäkringar gör normalt undantag om du ska utföra riskfyllda aktiviteter. Aktiviteter som skidåkning off pist, dykning med tub och bergsklättring är några exempel på undantag som exkluderas från reseförsäkringar. Reseförsäkringar inkluderar dock alltid skador vid skidåkning i pistat område, normal snorkling och bergsvandring.

Om du är gravid och ska ut och resa kan det vara bra att innan avresa kontakta ditt försäkringsbolag (där du har din hemförsäkring) om den ersätter händelser relaterade till din graviditet. Många stora försäkringsbolag ger inte gravida ett fullgott skydd, men vissa gör det och det kan vara bra att läsa på vad dessa försäkringsbolag exakt omfattar. Bra att veta är att du endast kan försäkra dig till en viss tidpunkt i graviditeten, normalt tills du nått vecka 32. Efter denna tid kan det vara mer riskabelt att resa som gravid och försäkringsbolagen vill inte erbjuda försäkring för sådant som kan inträffa efter det. Dessa försäkringar inkluderar inte allt när du är på resande fot som gravid. Det är väldigt viktigt att höra sig för exakt vad som ingår innan du tecknar. Till exempel inkluderar dessa försäkringar i regel inte för tidiga förlossningar utanför Sverige och det kan innebära stora kostnader för dig som person.

Om du ska flyga som gravid brukar även flygbolagen ha regler när du får flyga om du är gravid. Många flygbolag vill helst inte att gravida flyger efter graviditetsvecka 28 utan ett intyg från läkare eller barnmorska. Du kan alltid kontakta det flygbolaget du tänker resa med för att ta reda på vilka regler de har. Händelser i luften relaterade till din graviditet som tvingar flygplan att ändra färdplan kommer troligtvis inte att täckas av din reseförsäkring.

En gravid försäkring kan ge mer skydd, mer om detta kan du läsa under vår rubrik ”Gravidförsäkring”.

Att välja reseförsäkring vid längre utlandsvistelser är en nödvändighet och att jämföra reseförsäkringar innan du beslutar sig för att teckna en är ett bra tips.

När du jämför reseförsäkringarna är det viktigt att jämföra följande saker:

• Dagsersättning vid sjukdom.
• Ersättningsresa om mer om halva restiden blir outnyttjad på grund av sjukdom.
• Maxersättning för medförd egendom.
• Beloppen för ansvar – överfall och rättsskydd.

ERV pris och villkor direkt!

Checklista Bästa Reseförsäkringen

Vid tecknande av bästa reseförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader då du jämför försäkringar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte av försäkringen?
3. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på en kund för att ersätta skada?