Välja och Jämför Livförsäkring Online

Välja livförsäkring kan kräva eftertanke, jämför liv försäkring online och dess krav, villkor och förmånstagarens rättigheter innan du tecknar en försäkring. Livförsäkring går även under namnet dödsfallsförsäkring, och betalas ut som ett engångsbelopp till förmånstagare angivna i ansökan om den försäkrade dör under försäkringstiden. Det kan ofta vara svårt att ta ett beslut att välja livförsäkring men har du familj och barn och vill försäkra dig om deras ekonomiska trygghet efter din bortgång är det bra att känna till nedanstående.

En livförsäkring tecknar du alltså för dina efterlevande, till skillnad från övriga personförsäkringar som t.ex. reseförsäkring eller gravid försäkring, som endast personen som tecknar försäkringen som förmånstagare omfattas av. Försäkringsavtalet gäller för ett år i taget men förlängs automatiskt ända till dess att du som är försäkrad uppnår en viss ålder som bestäms av försäkringsbolaget ifråga.

Sjuk – och olycksfallsförsäkringar ger ett mindre ersättningsbelopp vid dödsfall. Många arbetsgivare erbjuder genom anställningsavtalen en gratis livförsäkring, även kallad tjänstegrupplivförsäkring. Dock så ger en sådan tjänstegrupplivförsäkring avsevärt sämre villkor än en personlig livförsäkring.

En del banker och hypoteksinstitut erbjuder ofta kunder som har bolån bolåneskydd, som ses som en slags livförsäkring. Det innebär att banken skriver av halva bolånet om du eller din partner avlider före en viss ålder.

Klicka här för att jämföra livförsäkring nu!

Viktigt Vid Tecknande Av Livförsäkringar

Viktigt att tänka på när du tecknar livförsäkringar är att underrätta förmånstagaren att det finns en livförsäkring. Försäkringsbolaget har ingen skyldighet att meddela förmånstagare om denna form av personförsäkringar, eller att bevaka och utreda livförsäkringar. Det är även viktigt att svara sanningsenligt på hälsofrågor i försäkringsansökan då oriktiga uppgifter kan innebära att försäkringen inte gäller.

Jämför livförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Livförsäkringen

Vid tecknande av bästa livförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattar särskilt inte försäkringen?
3. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på försäkringstagaren, ekonomiskt och fysiskt?
4. Vilka rättigheter har förmånstagaren vid ett dödsfall?