Välja och Jämför Inkomstförsäkringar Privat

inkomstförsäkring privat

Att plötslig förlora sin inkomst kan vara förödande, jämför inkomstförsäkringar online innan du ska välja inkomstförsäkring privat, detta kan ge ett avgörande skyddsnät och hjälpa dig genom en jobbig period. Många människor betalar idag en arbetslöshetsförsäkring, s.k. a-kassa som betalas ut i fall av arbetslöshet.

Att välja inkomstförsäkring innebär ett komplement till arbetslöshetsförsäkring och ett välbehövligt tillskott om du skulle förlora ditt jobb.

Många fackförbund erbjuder idag sina fackmedlemmar inkomstförsäkring. I vissa fall inkluderas den i medlemsavgiften och i andra fall är den frivillig då du betalar en premie på försäkringen. Vanligtvis betalar medlemmar ett förmånligt reducerat pris då fackförbunden förhandlat ner premin med försäkringsbolagen.

Klicka här för att se villkor samt förmåner med inkomstförsäkring för egna företagare och anställda via Unionen nu!

Kvalifikationstid inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring har vanligtvis en så kallad kvalifikationstid som innebär att om du blir arbetslös eller varslad inom tolv månader från det datum då du tecknade försäkringen så utgår ingen ersättning. Kvalifikationstiden kan vara så lång som ett år och med vissa inkomstförsäkringar börjar en ny kvalifikationstid gälla om du varit tjänstledig eller föräldraledig under en period.

Var noga med att kontrollera villkoren och regler gällande kvalifikationstider innan du tecknar inkomstförsäkring. Som med alla försäkringar är det viktigt att du är helt på det klara gällande när du kan få ersättning från försäkringen då du brabbas av skada.

Klicka här för att se villkor samt förmåner med inkomstförsäkring via ACCEPT nu!

Inkomstförsäkring egenföretagare

Äger du ett företag och undrar om du kan dra nytta av inkomstförsäkring, så är svaret ja. Många fackförbund har skräddarsydda försäkringslösningar för egenföretagare och erbjuder ofta inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Dock kan fackförbunden ställa vissa villkor för att du ska kunna teckna inkomstförsäkring egenföretagare. Villkoren kan vara bl a att du måste vara medlem i fackförbundets a-kassa, vara minst 21 år och inte över 55 år, bosatt i Sverige i minst 2 år, bolagets historia ska vara klanderfri och att du varit verksam i företaget de sista 12 månaderna.

Teckna privat inkomstförsäkring

Viktiga punkter att tänka på innan du tecknar privat inkomstförsäkring:

• Det är bra att veta att det finns en karenstid om du blivit arbetslös innan ersättningen börjar betalas ut. Beroende på försäkringsbolag i Sverige och olika villkor hos fackförbunden kan karenstiden variera. I vissa fall utgår rätt till ersättning från a-kassa samt inkomstförsäkring från och med samma karensdag men ibland kan ersättning från a-kassan betalas ut i 20 dagar innan ersättning från inkomstförsäkringen kan betalas ut.

• Det är även bra att veta att det finns stora skillnader i hur lång tid ersättningen kan betalas ut. Tiden kan variera från 100 dagar upp till hela a-kasseperioden. Det kan även finnas ett krav på att du har en fast anställning och uppnått en viss ålder för att teckna en inkomstförsäkring.

• I fall att du känt till att det fanns en risk för varsel eller uppsägning på arbetsplatsen när du tecknade försäkringen så gäller den inte.

• 80 % av lönen är det högsta sammanlagda ersättningen som kan utgå från inkomstförsäkringen och a-kassan. Detta är en begränsning i försäkringsvillkoret, i bra försäkringar och sämre försäkringar. Det finns dock privata inkomstförsäkringar som har medlemmar med höga inkomster och som kan täcka mer än 80 % av din lön om du tjänar mer än 18 700 kronor.

• Som försäkringstagare är det viktigt att meddela försäkringsbolaget om rätt löneuppgifter så att man inte riskerar att vara underförsäkrad om man har anmält en för låg lön.

• Skulle du inte vara medlem i något fackförbund eller om fackförbundet inte erbjuder en inkomstförsäkring som en del av sin gruppförsäkring, det finns vissa försäkringsbolag som har individuella inkomstförsäkringar.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att tänka på innan du tecknar inkomstförsäkring, hur lång kvalifikationstiden är, karenstiden och tidslängden på ersättningen.

Klicka här för att hämta pris och villkor från ACCEPT nu!

Checklista bästa inkomstförsäkringen

Vid tecknande av bästa inkomstförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på försäkringstagaren för att erhålla ersättning?
3. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på en kund för att teckna en försäkring?

Jämför inkomstförsäkring med Insplanet NU!