Personförsäkringar Jämförelse Online och Välja

personförsäkring inkomst

En personförsäkring jämförelse ger dig en bild av priser och villkor för denna typ av försäkring hos de olika försäkringsbolagen. Jämför därför innan du ska välja personförsäkringar online!

En personförsäkring ger dig den trygghet du och dina närmaste behöver om du skulle bli sjuk, drabbas av en olycka, bli arbetslös eller gå bort. Personliga försäkringar är ett komplement till det skydd som samhället idag erbjuder dvs. de sociala försäkringar och avtalsförsäkringar, som Försäkringskassan har hand om. Personliga försäkringar kompletterar även de försäkringar som betalas av arbetsgivaren enligt det gällande kollektivavtalet. Person försäkringar kan antigen omfattas av en gruppförsäkring som din arbetsgivare eller fackförbund erbjuder eller så kan du välja att teckna den själv.

Klicka här för att se villkor samt förmåner med inkomstförsäkring för egna företagare och anställda via Unionen nu!

Person Försäkringar – Olycksfallsförsäkring

Om du har en olycksfallsförsäkring kan du erhålla en engångsersättning om du får en bestående invaliditet i samband med en olycka samt även relaterade vårdkostnader. Olycksfallsförsäkringen gäller inte vid sjukdom.

Klicka här för att jämföra olycksfallsförsäkringar nu!

Person Försäkringar – Sjukförsäkring

En sjuk-och olycksfallsförsäkring ersätter bestående invaliditet på grund av sjukdom. Skulle du drabbas av en viss allvarlig sjukdom så kan ett engångsbelopp betalas ut direkt vid ställandet av diagnosen.

Klicka här för att jämföra sjukförsäkringar nu!

Person Försäkringar – Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring fungerar som ett komplement för den offentliga sjukvårdsförsäkringen. Om du tecknar en sjukvårdsförsäkring får du tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdinstitutioner men den kan även ge ersättning för kostnader för mediciner och eftervård.

Klicka här för att jämföra sjukvårdsförsäkringar nu!

Person Försäkringar – Inkomstförsäkring

Att välja inkomstförsäkring är ett komplement till din arbetslöshetsförsäkring, s.k. a-kassa och ersätter vid arbetslöshet. Det är vanligt att fackförbunden erbjuder en inkomstförsäkring till sina medlemmar.

Klicka här för att se villkor samt förmåner med inkomstförsäkring via ACCEPT nu!

Person Försäkringar – Livförsäkring

Livförsäkringar ger dina anhöriga eller den som du satt som förmånstagare ett ekonomiskt skydd i fall av din bortgång.

Klicka här för att jämföra livförsäkringar nu!

Person Försäkringar – Reseförsäkring

En separat reseförsäkring fungerar som ett komplement till den reseförsäkring du har via hemförsäkringen. Reseförsäkringen via din hemförsäkring ger dig ett grundskydd under endast 45 dagar på din resa men en separat reseförsäkring omfattar längre utlandsvistelser.

Klicka här för att se ERV pris och villkor på reseförsäkring nu!

Person Försäkringar – Gravidförsäkring

Det finns två varianter av vänta barn försäkring, de som är gratis och de som man betalar för. Det är noga att kontrollera vad som omfattas av dessa försäkringar och att komma ihåg att en gravidförsäkring inte automatiskt övergår i en barnförsäkring.

Klicka här

för att läsa mer om Trygga Hansa gravidförsäkring nu!

Person Försäkringar – Barnförsäkring

En barnförsäkring kan bland annat ersätta bestående skador (medicinsk invaliditet), långvarig arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet), kostnader i samband med vård och sjukhusvistelse, när barnet får vissa allvarliga diagnoser etc. Viktigt att komma ihåg är att det är bra att du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt innan några besvär hinner upptäckas då barnförsäkringar inte täcker sådant som inträffat innan försäkringen tecknades.

Klicka här

för att läsa mer om Trygg Hansa barnförsäkring nu!

Checklista Bästa Personförsäkringen

Jämför personförsäkring med Insplanet NU!

Vid tecknande av bästa personförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas särskilt inte av försäkringen?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på kunden för att ersätta skada?