Välja och Jämför MC Försäkringar Online

Äga och bruka en motorcykel medför att du måste ha en försäkring och att välja MC försäkringar förnuftigt kan spara dig mycket pengar. Jämför MC försäkring online innan tecknande!

Det krävs naturligtvis att du har ett giltigt körkort för att köra motorcykel, detta är indelat i tre klasser:

– A1, lätt motorcykel, minimum ålder 16 år.
– A mellantung motorcykel, minimum ålder 18 år.
– A tung motorcykel, minimum ålder 21 år.

När du har haft körkort A för mellantung motorcykel i minst två år, så blir det automatiskt ett körkort för tung motorcykel. Normalt är motorcyklar registrerade i VTR (vägtrafikregistret), har du en EU mopedförsäkring på ditt fordon och den kan komma upp i en hastighet över 30 km/h är den klassad som motorcykel och måste enligt lag registreras och försäkras därefter. Motorcyklar som normalt inte används som transportmedel på allmänna vägar finns det dock ett flertal olika varianter av och de ska dispensregistreras. Enduro- och trialmotorcyklar dispensregistreras så att de får köras till och från bana för tävling och träning då de saknar trafiksäkerhetsdetaljer såsom t.ex. blinkers.

Ovan gäller också motorcross-, speedway- och isracingmotorcyklar som inte heller är registrerade och får därför inte köras på allmän väg då syftet med dessa är att de ska användas inom inhägnat tävlingsområde eller annat enskilt område. P.g.a. att erfarenheten säger att dessa trots allt används utanför inhägnade tävlingsområden så brukar försäkringsbolagen trafikförsäkra dessa även fast de inte får föras i trafik.

Årsförsäkring finns att tillgå hos de flesta försäkringsbolag då användningen av motorcykel varierar under året. Skillnaden mellan den ”vanliga” försäkringen och årsförsäkringen är den att premien för den förstnämnda är lika över hela året och fördelad differentierad under året för årsförsäkringen. Premien för årsförsäkringen är högre under sommarhalvåret och lägre under vinterhalvåret, detta baserar sig på att motorcyklar generellt används mer under sommarhalvåret och mindre under vinterhalvåret. Den naturliga fördelen med denna försäkring är att det inte är nödvändigt att ställa av motorcykeln i VTR (vägtrafikregistret) för att spara pengar i form av betald premie. Detta medför i sin tur ett sparande i form av mindre administrationskostnader för försäkringsbolagen. Återrapporterna från VTR (vägtrafikregistret) lämnas utan åtgärd även om kunden ställer av eller på motorcykeln. Använder kunden godkänd skyddsutrustning så leder detta oftast till någon form av rabatt på trafikförsäkringen.

I väldigt hög grad styrs skaderisken av vem det är som kör en motorcykeln. Studier av olycksstatistiken har visat att både ålder och kön har betydelse för olycksrisken. Denna statistik är orsaken till att det finns en mängd olika produkter för motorcyklar som riktar sig till olika kategorier av förare. T.ex. speciella tjejförsäkringar, 40+ som vänder sig till äldre förare och produkter speciellt framtagna för yngre förare.

Klicka här för att jämföra MC försäkring nu.

Försäkring MC Kaskoförsäkring (egendomsskydd)

Normalt innehåller stöldförsäkringsvillkoren för försäkring MC säkerhetsföreskrifter, precis som en lägenhetsförsäkring kan kräva ett godkänt lås och krav på två godkända lås varav ett brukar vara styrlåset så är kraven desamma även om motorcykeln förvaras inomhus. Om motorcykeln utrustats med elektronisk startspärr eller larm ger det oftast en reducering av självrisken vid eventuell skada.

Om kåpa eller dylikt finns på motorcykeln gäller glasförsäkringen, maskinskadeförsäkring finns normalt sett inte att tillgå för motorcykel.

Eventuell sidovagn eller motorcykelsläp omfattas också av motorcykelns försäkring. Omfattning är densamma som för motorcykelförsäkringen och detta innebär att när sidovagn eller släp kopplas ifrån, ska de förvaras inlåsta. Ett halvt basbelopp är det bestämt att maxersättningen vid eventuell skada på motorcykelsläp ska uppgå till.

Jämför MC försäkring med Insplanet NU!

Checklist Bästa MC försäkringen

Vid tecknande av bästa MC försäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan som ger dig en klar bild då du jämför försäkring samt hjälper dig att reda ut alla villkor och kostnader som den omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?