Välja och Jämför Husvagnsförsäkringar Online

Jämför husvagnsförsäkring online och försäkringsbolagens villkor innan du skall välja husvagnsförsäkringar. Du kan spara mycket pengar att göra denna jämförelse. Till att börja med kan vi klargöra att din bilförsäkring inte helt täcker din husvagn, även om den sitter fast på bilen vid olyckstillfället, så täcker bilförsäkringen endast skador på medtrafikanter då din husvagnen orsakar skadan. Med andra ord så täcker inte bilförsäkringen skador som du orsakas med din husvagn, samma villkor som en trafikförsäkring, men du kan få ersättning då någon annan i trafiken orsakar skada på din husvagn via dennes fordonsförsäkring. För att du skall få ersättning för en eventuell skada som du orsakat själv måste du ha en fristående försäkring för husvagnen.

Försäkring av husvagn skiljer sig något från övrig försäkring av fordon, en husvagn är inte direkt ett fordon men det framförs med hjälp av ett fordon i trafiken. En husvagn är inte heller jämförbar med en vanlig släpvagn och det finns betydligt fler risker med att äga en husvagn och detta speglar prissättningen av husvagnsförsäkringar. En husvagn är vanligtvis inredd med utrustning och tillbehör som både kan orsaka skada, skadas och som i vissa fall även kan vara stöldbegärligt.

Jämför Försäkring Husvagn i Två Nivåer av Försäkring

Precis som när du jämför bilförsäkring skall du tänka på att en husvagn försäkras i olika nivåer men till skillnad från den vanliga fordonsförsäkringen endast i två nivåer, helförsäkring eller halvförsäkring. Då du inte kan framföra en husvagn i trafiken på egen hand, och husvagnen omfattas av ett dragfordons trafikförsäkring, finns det inget behov av att trafikförsäkra en husvagn. Detta betyder att vi jämför försäkring husvagn i två nivåer av försäkring som följer här nedan:

Halvförsäkring: täcker vanligtvis skydd för inbrott, stöld samt brand och glasskador. Ovanpå dessa konkreta skadeersättningar brukar även inkluderas ett rättsskydd vid tvist samt ersättningen för assistans vid ett eventuellt driftstopp.

Helförsäkring: innehåller samtliga skydd som en halvförsäkring gör. Utöver det så täcker även helförsäkringen skador i trafiken (vagnskada), även om det är du som orsakat skadan, samt parkeringsskador, olyckor då husvagnen står parkerad eller skadegörelse.

Husvagnsförsäkringen täcker även den utrustning samt personlig egendom som du förvarar i husvagnen, allt fån köksutrustning till kläder. Husvagnsförsäkringar gäller vanligtvis i alla länder som omfattas av det gröna kort systemet samt vid transport mellan dessa länder. Ersättning betalas endast ut till dig som husvagnsägare som skall vara samma person som försäkringstagare och täcker endast dennes personliga egendom.

Klicka här för att jämföra husvagnsförsäkring nu.

Jämför Husvagnsförsäkringar

Som det påpekades tidigare så är det betydligt dyrare med en husvagn- än en släpvagnsförsäkring, risker och utrustningen gör försäkringsfrågan betydligt mer komplicerad. Hur skada skall ersättas samt värdering av utrustning är exempel på villkor som man bör granska närmare. Variationer i villkor och premier kan även vara ännu större här än vid vanliga fordonsförsäkringar så tänk på detta då du jämför husvagnsförsäkringar. Det kan vara värt att jämföra villkor och priser från flera bolag som kan ge dig en bra prisbild och överblick av villkor som bolagen erbjuder. Du kan sedan använda dig denna information då du förhandlar med försäkringsbolagen om din försäkring.

I försäkringsbolagens prissättning finns det ofta utrymme för förhandlingar i form av premie rabatter och de kan även vara flexibla när det kommer till vissa villkor. Ännu en gång kan det vara värt att påminna, att det inte alltid är priset som är det viktigaste! Skulle du råka ut för ett missöde kan ibland något dyrare bra försäkringar lösa situationen betydligt bättre och billigare för dig.

Jämför husvagnsförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Husvagnsförsäkringen

Vid tecknande av bästa husvagnsförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?