Välja och Jämför Försäkring Släpvagn

När du jämför försäkring släpvagn online kan det vara bra att sätta sig in i vilka villkor som gäller mellan de olika försäkringsbolagen då du ska välja släpvagnsförsäkring. Släpvagnen har inte någon trafikförsäkring och skiljer sig därför från motorfordonens. Lagstiftaren har bestämt att det är trafikförsäkringen för motorfordonet som ska täcka hela fordonskombinationen eftersom släpvagn oftast orsakar skada då det är kopplat till något motorfordon.

Villkoren för brand, stöld, glas och rättsskydd är i princip detsamma som när du ska välja fordonsförsäkring i övrigt. Däremot kan villkoren för lätta personbilssläp och tunga släpfordon vara olika. Detta bör du vara uppmärksam på då du läser igenom försäkringsavtalet innan du tecknar en släpvagnsförsäkring.

Klicka här för att jämföra släpvagnsförsäkring nu.

Försäkra Släpvagn och Villkor

Säkerhetsföreskrifter om stöldförsäkring är lite speciella för släpvagn, vilket gör att försäkringen kan skilja sig mer åt än t.ex. då man jämför bilförsäkring. Det beror främst på den förhöjda stöldrisken av släpvagn. Det vanligaste är att man har en föreskrift som handlar om lås som innebär att när en släpvagn lämnas ska den vara låst med godkänt kulhandskelås eller fastlåst med lås och kätting klass III. En extra självrisk på 3,000 kronor vid stöld eller tillgrepp av fordonet gäller om föreskrifterna för försäkra släpvagn och villkor inte följts.

Föreskrifterna presenterade ovan gäller inte när fordonet förvaras i:

– Garage som är låst och disponeras endast av ägaren.

– Garage för allmänheten med tjänstgörande garagevakt förutsatt att föraren måste lämna ifrån sig nyckeln till stöldskyddet.

– Bilverkstadslokal för reparation eller service.

Av naturliga skäl finns inte heller Maskinskadeförsäkring för släpvagn, precis som vid försäkring husvagn.

Jämför släpvagnsförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Släpvagnsförsäkringen

Vid tecknande av bästa släpvagnsförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?