Jämför Billiga Bilförsäkringar Online

Det kan vara relativt lätt att hitta billiga bilförsäkringar online men när du jämför bilförsäkring så är det inte bara premien som du betalar varje månad som avgör vilken försäkring som är bäst. De flesta försäkringsbolag erbjuder olika villkor vid försäkring av bil och det kan skilja sig avsevärt när det kommer till förutsättningar för att du skall få ersättning eller den självrisk du får betala vid skada eller stöld. Ofta blir du erbjuden en försäkring när du köper en bil från en större bilfirma. Det är lätt att tro att det är en service som bilförsäljaren vill erbjuda sin kund, och att du får ett bra pris på grund av att du köper en bil, men så är inte alltid fallet. Det kan vara värt att jämföra flera bilförsäkringar och försäkringsbolag. Ditt val kan kosta dig mycket extra pengar om du skulle välja fel bilförsäkring. Framför allt skall du inte bara låta den månatliga premiekostnaden avgöra då du skall välja bilförsäkring, kostnaden kan bli betydligt större om du har valt fel försäkring och skulle drabbas av en olycka. Du bör se över alla villkor som en bilförsäkring omfattas av, för att hitta bra försäkringar, vad den täcker och vad kostnader för självrisk kan komma att bli.

Klicka här för att se pris och villkor för bilförsäkring med Moderna Försäkringar!

Jämför bilförsäkringar i olika nivåer

En ägare kan ha sin bil försäkrad i olika nivåer. Bilförsäkring jämför ägare i olika nivåer beroende på hur mycket denne vill att försäkringen ska täcka. Enligt lag måste du minst ha en trafikförsäkring om du skall ha ett fordon registrerat hos vägtrafikregistret. Detta gäller alla motordrivna fordon som t.ex. moped försäkring m.m., fordonsförsäkring är ett måste för att motordrivna fordon ska kunna framföras på svenska vägar. Nedan följer de nivåer av försäkring som majoriteten av försäkringsbolagen idag erbjuder:

Klicka här för att läsa mer om Gjensidige Fösäkringar bilförsäkring villkor och pris!

Trafikförsäkring: Alla i trafiken måste ha minst denna nivå av försäkring enligt lag, försäkringen täcker skador på annan person eller sak som orsakas av försäkringstagaren i trafiken. Skulle en annan person i trafiken orsaka skada på en trafikförsäkrad bil står dennes försäkringsbolag naturligtvis för skadorna.

Halvförsäkring (delkaskoförsäkring): Denna försäkring omfattar trafikförsäkring, brandskyddsförsäkring, glasskadeförsäkring, rättsskydd samt försäkring för maskinskada. Halvförsäkringen innehåller även vanligtvis en räddningsförsäkring samt en rättsskyddsförsäkring. Räddningsförsäkring ersätter kostnader för transport av förare, passagerare samt fordon. Rättsskyddsförsäkring ersätter kostnader för advokat- och rättegång om du skulle hamna i en tvist som involverar din försäkrade bil, t.ex. gällande bilköp alternativt fråga om vållande till skada.

Helförsäkring: Denna försäkring omfattar trafikförsäkring samt halvförsäkring. Utöver detta innehåller helförsäkring även vagnskadeförsäkring. Denna försäkring täcker skada på det egna fordonet även om du helt själv har orsakat skadan t.ex. vid dikeskörning. Helförsäkringen täcker även all form av skadegörelse när du har din bil parkerad. Denna typ av skada hänger dock sällan ihop med motorfordonsförsäkringen utan grundas på särskilda bestämmelser i trafikskadelagen och därmed handlar om skadestånd och inte ersättning från din försäkring. Med andra ord, kan du ha svårt att erhålla ersättning vid skada på din bil om den stått parkerad och du inte han bevisa att ditt motorfordon blivit utsatt för parkeringsskada. Det avgörande för att du ska erhålla ersättning är att du kan bevisa att ett annat motorfordon orsakat skadan och att ditt motorfordon stod parkerat när det stod parkerat. Skador som repning med vassa föremål eller annan skadegörelse ersätts inte.

Tilläggsförsäkringar: Utöver försäkringarna ovan kan du även teckna en allriskförsäkring, som även kan benämnas drulleförsäkring. Denna försäkring täcker skador vid oförutsedda plötsliga olyckshändelser, som t.ex. skador som orsakas på ens fordon vid feltankning eller på interiör vid oaktsamt beteende. Tilläggsförsäkringar kan även ge dig som försäkringstagare rätt till hyrbil eller reducerad självrisk vid skada.


Klicka här för att se pris och villkor för bilförsäkring med Vardia Försäkring!

Hitta billig bilförsäkring

Priset på en bilförsäkring kan vara väldigt varierande beroende på flera faktorer. Då du letar efter att hitta billig bilförsäkring kan många faktorer vara av betydelse. Försäkringsbolagen kan premiera kunder för att de haft ett större antal skadefria år eller på grund av att de har sin bil stående i ett slutet garage.

Sammanfattningsvis kan man säga att premierabattsystemet bygger på en skala av riskbedömning, när omständigheter gör att risken för skada minskar ökar den premierabatt du kan erhålla. Varje försäkringsbolag har olika typer av bonussystem för denna premierabatt, därför är det viktigt att även jämföra detta då du tecknar en bilförsäkring. Vanligtvis är det indelat i tio nivåer, lägsta nivån erhåller ingen bonus alls, nivå som följer erhåller 10 % premierabatt och sedan ökar rabatten successivt med antal skadefria år till max premierabatt som vanligtvis ligger på ca 70 %. Saknas en tidigare skadehistorik, och du tecknar en ny försäkring, går du vanligtvis in på en nivå av bonus där du erhåller ca 20 % i premierabatt från försäkringsbolaget. Premierabatten kan i många fall vara relativt flexibel så det kan vara värt att förhandla och argumentera för omständigheter som kan anses minska risken för skada på den bil som du ämnar försäkra. Viktigt att tänka på när det är dags att välja bilförsäkring är att jämföra bilförsäkring och förhandla med försäkringsbolagen då det kan spara dig mycket pengar årligen i form av premierabatter.

I många fall kan du få förmånligare pris på bilförsäkring då du tecknar försäkring på internet. Försäkringsbolagen kan erbjuda billiga och bra försäkringar till de kunder som tecknar försäkring online då de sparar in på administrationskostnader. Om du vill byta försäkringsbolag, t.ex. om du skulle hitta en billigare och bättre bilförsäkring online, så hanterar vanligtvis ditt nya försäkringsbolag allt som har med bytet att göra.

Statistik över bil försäkringar

Nedan finner du statistik över bil försäkringar i Sverige som kommer från ”Svensk Försäkring i samverkan”. Vi kommer att uppdatera med 2013 års statistik så fort den blir tillgänglig:

ANTAL ANMÄLDA SKADOR 2012 – Trafikförsäkring 362,920
varav personbilar 279,109
antal skadade personer 27,700
antal dödade personer 243

ANTAL ANMÄLDA SKADOR 2012 – Motorfordonsförsäkring 961,537
varav personbilar 810,915
varav stöld ur och av personbilar 34,643

Moderna Försäkringar villkor och pris NU!

Checklist bästa bilförsäkring

Vid tecknande av bästa bilförsäkring kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?

Klicka här för att jämföra bilförsäkring nu.

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida