Försäkring Tung och Lätt Lastbil

Lastbilar ägs vanligtvis av företag. Lastbilsförsäkring lätt lastbil och försäkringsskyddet är p.g.a. detta oftast anpassat efter företags behov istället för privatpersonen och detta ter sig ännu tydligare vid försäkring tung lastbil.

Försäkring Lätt Lastbil

Försäkring lätt lastbil fungerar på liknande sätt som försäkring av personbil. Du kan välja mellan trafikförsäkring, halvförsäkring (delkaskoförsäkring) eller helförsäkring. Du kan också utöka försäkringsskyddet till att täcka hyrbilskostnader då bilen är på verkstad. En försäkring för lätt lastbil täcker såväl personskador som skador på och i bilen.

Den mest framträdande skillnaden mellan skyddet för personbil (bilförsäkringar) och försäkring lastbil lätt är nivån på avbrottsersättningen, d.v.s ersättning för hyrbil eller kontantersättning som lämnas om fordonet inte kunnat användas i enlighet med åtagande från Hyrbilsförsäkringen. Hyrbilsförsäkring är ett bra tillägg till bilförsäkringen för dig som kör mycket och är beroende av din bil.

Maskinskadeförsäkringen har traditionellt sett inte varit inkluderat för lätt lastbil. Sedan några år tillbaka ingår den dock hos de flesta försäkringsbolag. Maskinskadeförsäkringen är en del i delkaskoförsäkringen och ersätter skador på maskin och styrelektronik. För att skadorna ska ersättas måste de härledas till konstruktionsdefekter. Skador som orsakats av normalt slitage ersätts inte.

Det är inte lika vanligt att vagnskadegarantin för lätta lastbilar ingår precis som för personbilar. Därför är det viktigt att du som förare eller ägare av den lätta lastbilen tar reda på detta. Vanligtvis när du köper ett nytt fordon ingår en vagnskadegaranti som löper oftast på tre år. Vagnskadegarantin är en försäkring som överlappar med den vagnskadeförsäkring som ingår i helförsäkringen. Oftast räcker det med att teckna en halvförsäkring (delkaskoförsäkring) för fabriksnya bilar/lätta lastbilar, men dock kom ihåg att teckna om halvförsäkringen till en helförsäkring då vagnskadegarantin upphör att gälla.

Vanligt förekommande är att förare av personbil registrerar om en personbil till lätt lastbil och tvärtom. Det är viktigt att då även ändra försäkringen, byta försäkring, så att bilen ligger i rätt produkt/fordonsklass. Då konstruktionen av lätta lastbilar och personbilar ofta är olika och de används på olika sätt, får en bil som registreras om en annan premie endast per det faktum att den registreras om. Regelverket som styr omregistrering och vad som krävs hanteras av Bilprovningen.

Viktigt att komma ihåg vid stöld av lätt lastbil är att det kan finnas vissa begränsningar i försäkringen. Därför kontrollera noga om det försäkringsbolag som du väljer att teckna försäkring hos ersätter fullt ut vid stöld då vissa försäkringsbolag ersätter bara delar av stulen kommunikationsutrustning, bilstereo, däck och fälgar. För direktimporterade lätta lastbilar finns ofta särskilda krav på stöldskydd från försäkringsbolaget.

Klicka här för att läsa mer om Trygg Hansa lätt lastbil försäkring, rabatt om du tecknar online idag!

Försäkring Lastbil Tung

Liksom lätta lastbilar ägs tunga lastbilar också oftast av företag, dock täcker företagsförsäkringar inte fordon, därför är skyddet primärt utformat efter företagens behov. Privatägda lastbilar är ofta äldre och används inte yrkesmässigt.

Försäkringspremien för tung lastbil kan sänkas avsevärt genom att du utrustar och använder modern säkerhetsteknologi. Idag finns ny teknologi som förbättrar säkerheten för förare, fordon och last och den utvecklas kontinuerligt. Som ägare av en tung lastbil är det därför alltid bra att se över vad som kan vidtas för att förbättra säkerheten i lastbilen och därmed spara pengar på lägre försäkringspremier.

Nedan följer en uppräkning av den moderna säkerhetsteknologin som kan användas vid försäkring lastbil tung för en säkrare körning och lägre försäkringskostnader:

• Elektronisk stabilitetskontroll (ESP, Electronic Stability Programme), antisladdsystem som hjälper föraren att undvika och ordna upp en sladd och därmed minskar risken för olyckor.

• Kollisionssensor, upptäcker hinder och förhindrar krockar genom att den aktiverar bromssystemet och förhindrar därmed olyckor.

• Automatisk farthållare (ACC, Adaptive cruise control), är en utmärkt teknologisk uppfinning för långfärdsföraren. Den upptäcker hinder och anpassar hastigheten med hjälp av avancerade datorberäkningar som i sin tur förbättrar körsäkerheten.

Andra avancerade säkerhetslösningar för tunga lastbilar utvecklas ständigt genom forskning och annat utvecklingsarbete. Bland dessa finns t.ex. filvarningssystem som varnar föraren om lastbilen glider in in fel fil vilket kan hända vid om man är långfärdsförare och råkar bli trött under körningen. Andra avancerade system kan varna för fordon som föraren inte kan se och IR system som gör det möjligt att se i mörkret.

Klicka här för att jämföra lastbilsförsäkring nu.

Självrisk För Tung Lastbil

Viktigt att tänka på är att vid transport av farligt gods är att självrisk för tung lastbil blir högre, särskilt om föraren saknar obligatorisk utbildning vid sådana så kallade ADR-transporter.

Vid kollision med luftfarkost såsom t.ex. flygplan eller helikopter är självrisken också högre.

Vagnskadeförsäkringen för tung lastbil har också speciella självrisker. I preventivt syfte finns en extra självrisk vid så kallad ”höjdledsskada”. Den tillämpas då lastbil, kran eller last kolliderar med viadukt, portal eller fastnar i tunnel. Vagnskadegarantier finns inte alls för tunga lastbilar. Maskinskadeförsäkring erbjuds normalt inte. Men det finns ändå en möjlighet att få ett maskinskadeskydd och det är genom Maskinskadefonden Ekonomisk Förening. Det är en fond som man kan betala medlemskap i, och därigenom kan man få ett visst skydd för kostnaderna vid en maskinskada. Skyddet börjar dock först gälla först tre månader efter man anmält sig.

Klicka här för att hämta pris och villkor från ACCEPT nu!

Några Speciella Villkor För Tung Lastbilsförsäkring

Nedan följer några speciella villkor för tung lastbilsförsäkring och lastbilar som används i verksamhet:

Kaskoförsäkring/egendomsskydd för försäkrad egendom:

Tillämpningen skiljer sig även om villkoret i sig inte skiljer sig speciellt mycket från personbilsvillkoret, försäkringen omfattar ”normal” utrustning. Normal utrustning på en tung lastbil skiljer sig naturligtvis från en personbil. T.ex. lastbil med lyftkran har en typ av utrustning och en fjärrtransportbil för långa transporter (långtradare) har en annan. Försäkringsbolagen löser detta på olika sätt, vissa erbjuder tilläggsförsäkringar för utrustning, andra erbjuder ett skydd för utrustning upp till ett visst belopp.

En krisförsäkring är inkluderad i delkaskoförsäkringen. Krisförsäkringen gäller om föraren skulle drabbas av en traumatisk upplevelse i samband med nyttjandet av fordonet, t.ex. trafikolyckor och arbetsolyckor i samband med lastning eller lossning av fordonet. Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingar hos samtalsterapeut eller psykolog samt kostnader för resor i samband med behandlingarna. Ett skydd för juridisk rådgivning är även inkluderat i vissa krisförsäkringar som kan behövas om föraren utsatts för rån eller överfall.

Jämför lastbilsförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Lastbilsförsäkringen

Vid tecknande av bästa lastbilsförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar. Hitta bra och billiga försäkringar:

1. Vilka typer av skada omfattar lastbilsförsäkringen?
2. Vilka villkor gäller för att kunna teckna en lastbilsförsäkring?
3. Vilka typer av skada omfattas inte av lastbilsförsäkringen?
4. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
5. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett specifikt körkortstillstånd eller liknande för att försäkringen skall ersätta skadan?

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida