Jämför Billig EU Mopedförsäkring Online

Billig moped försäkring är något som alla vill ha, jämför EU mopedförsäkring online och vanliga mopedförsäkringar med hjälp av information du hittar på denna sidan.

Klass I (EU moped kategorin) av mopeder som kan komma upp i en hastighet om max 45 km/h. Denna kategori av mopeder måste vara registrerade i trafikregistret och ägaren har även en skyldighet att hålla mopeden försäkrad enligt Trafikskadelagen 2§ (SFS 1975:1410), även när den inte brukas. Vill du slippa försäkringskostnader så måste en Klass I moped ställas av hos Transportstyrelsen, precis som andra registrerade motorfordon. För att köra en moped av denna klass måste man ha ett AM-körkort, alternativt en starkare behörighet.

Klass II mopeden skall endast kunna komma upp i en hastighet om max 25 km/h och pedaler skall finnas monterade på mopeden. Du måste minst ha en trafikförsäkring enligt Trafikskadelagen 2§ (SFS 1975:1410) när du brukar mopeden men den behöver inte registreras i trafikregistret. Brukar du inte din Klass II moped har du inte heller någon skyldighet att hålla den försäkrad. Denna klass innefattar även den gamla typ av moped som fanns innan EU standardiseringen. Dessa mopeder kan komma upp i en hastighet om max 30 km/h. För att köra en Klass II moped måste du ha ett förarbevis alternativt ett körkort med starkare behörighet.

Det är hjälmtvång för alla klasser av moped. Passagerare som är under sju år har möjlighet att välja en annan form av skydd för huvudet som t.ex. en annan typ av hjälm som används vid ridning, skidåkning eller cykling.

Mopedförsäkring Jämför Ägare Efter Försäkringsbehov

Som nämndes ovan, måste endast EU mopeder Klass I försäkras, men naturligtvis kan du även försäkra din Klass II moped. Det är endast ägaren till en moped, enligt trafikregistret, som kan försäkra en klass I moped. Precis som när det kommer till övriga fordon kan du välja att ha din moped hel eller halv försäkrad. Mopedförsäkring jämför ägare efter försäkringsbehov. Tänk på att försäkring vanligtvis inte gäller om du har en trimmad moped. Det betyder att om det framkommer att en moped har varit trimmad blir du som försäkringstagare utan ersättning vid all form av skada. Polisen klassar även trimmade mopeder som motorcykel om hastigheten överstiger gränsen för en klass I (EU-moped), dvs max 45 km/h. För dessa fordon krävs MC försäkringar, och har du inte ett körkort med behörighet för att köra motorcykel resulterar det i en olovlig körning.

Klicka här för att jämföra mopedförsäkring nu.

Här nedan kan du läsa vad de olika nivåerna av försäkring vanligtvis omfattar. Krav på olika former av lås och säkerhetsanordningar gäller även om du förvarar en moped inomhus, vanligtvis täcker inte t.ex. en hem eller bostadsrättsförsäkring stöld av fordon från bostaden.

Trafikförsäkring: ersätter alla person- samt sakskador som du kan orsaka med din moped, är mopeden registrerad blir det obligatoriskt enligt lag att hålla den försäkrad och är mopeden oregistrerad är det tillräckligt att ha en trafikförsäkring när den brukas.

Halvförsäkring: omfattar trafik-, stöld-, brand- och rättsskyddsförsäkring. Vanligtvis så ingår räddningsförsäkring, försäkring som ersätter person – och fordonstransporter i samband med vissa nödsituationer, endast när du försäkrar en klass I moped.

Helförsäkring: omfattar halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter eventuella skador på mopeden vid en olycka, även om du själv orsakat den, eller vid skadegörelse.

Försäkring Moped och Jämförelser

Det kan vara relativt stor skillnad på försäkringspremie och villkor när du jämför försäkring av moped. Du kan spara mycket pengar genom att jämföra erbjudanden från de olika försäkringsbolagen, tittare närmare på försäkring moped och jämförelser av bolagens erbjudanden. Tänk på vad som är viktigt för dig då du ska välja mopedförsäkring, så att du kan granska erbjudanden på rätt punkter. Tänk på att se över villkoren noga, även om inte billiga försäkringar och priset av dessa alltid är det viktigaste, kan skillnader i villkor användas vid förhandling av premien då det finns utrymme för detta i bolagens prissättning.

Jämför mopedförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Moped Försäkringen

Vid tecknande av bästa moped försäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?