Båtförsäkringar - Billigt Pris och Bästa Villkor

Billig båtförsäkring är något som alla båtägare vill ha och därför, jämför båtförsäkringar pris och villkor. Det finns ingen lag på att du måste ha en båtförsäkring men det finns flera väldigt goda anledningar att försäkra sin båt.

Att äga en båt, och allt vad detta innebär, innefattar en del ekonomiska risker som du borde försäkra dig mot. Det är svårt att alltid ha en båt under uppsikt, stölder av båtar och båtmotorer är tyvärr inte alls ovanliga i Sverige. Skulle din båt bli stulen, och du inte har någon båt försäkring, går köpesumman helt förlorad och då blir du utan ersättning. Detta är en situation som alla helst vill undvika, och en väldigt bra anledning att försäkra sin båt, hitta en bra och billig båtförsäkring som skyddar din båt och investering.

Billiga Båtförsäkringar och Bra Villkor

Om man är ägare till en båt, oavsett om båten är stor eller liten så bör du ha en båtförsäkring och du bör sträva efter att hitta billiga båtförsäkringar med bra villkor. Anledningen till att det är bra att ha en båtförsäkring är delvis för att du ska känna dig säkrare med ditt innehav av båten. Har du tecknat en båtförsäkring, har du en ekonomisk trygghet i form av försäkringsbolaget som hjälper till att ersätta eventuella skador eller andra oegentligheter som sker på båten. Det finns många alternativ av olika båtförsäkringar att teckna, så du behöver inte vara orolig för att det inte finns någon båtförsäkring som passar just dig, när du ger dig ut för att leta och välja försäkring på nätet.

En grundläggande båtförsäkring brukar innehålla försäkring för stöld. Detta innebär att försäkringsbolaget upp till ett förutbestämt belopp ersätter det stulna vid ett inbrott så att du kan köpa tillbaka det. Om det är så att du har en väldigt dyr utrustning på din båt som du är rädd om, så går det att förhandla ett särskilt avtal med försäkringsbolaget för att få upp själva ersättningsbeloppet som utbetalas vid ett eventuellt inbrott.

Skadegörelse är även det något som en båt är väldigt utsatt för då den ligger i hamn och det är många olika personer som har tillgång till att gå ombord på båten obehörigt. Det kan också inträffa mycket skador på båten om båten ligger i en hamn där många berusade personer kretsar på kvällar och nätter. Det kan då hända att en berusad person eller grupp på något sätt utsätter båten för skadegörelse, något som försäkringsbolaget hjälper till med att ersätta.

Skador på skrov kan också ske genom att det sker en båtolycka på så sätt att båten åker på grund, krockar med en annan båt eller strandar. Det som händer då är att båten omedelbart måste repareras antingen för att båten tar in vatten eller för att skadorna är så pass stora att båten riskerar att börja ta in vatten om man fortsätter ha den i bruk. En sådan reparation kan bli väldigt kostsam och en båtförsäkring täcker då detta upp till ett visst belopp och förutsatt att en självrisk betalas av försäkringstagaren.

Något annat som är vanligt att en båtförsäkring täcker är skador vid transport, lossning eller lastning av båten. Det kan hända mycket när du transporterar en båt med hjälp av en bil samt när man lyfter och lastar i själva båten i vattnet. Genom att ha en båtförsäkring så kan du även på detta känna dig säker om det skulle vara så att exteriör eller interiör på något sätt tar skada vid logistik av båten.

Om du har någon typ av navigationsutrustning, som en GPS eller liknande så försäkras oftast även detta i en grundläggande båtförsäkring. Det kan vara skönt att även ingår i försäkringen, då det kan vara en svår förlust i fall det tar skada och går sönder under segling eller av andra anledningar. Navigationsutrustning är alltså försäkrat genom en båtförsäkring.

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att det finns många anledningar för dig som båtägare att ha en båtförsäkring, inte minst för att det är en väldigt bra ekonomisk trygghet i sådant fall att olyckan skulle vara framme.

Klicka här för att jämföra båtförsäkring nu.

Villkor För Egendom Ombord Vid Försäkring av Båt

Försäkring av båt gäller förstås själva båten. Försäkringsbolagen har valt att noggrant uppge vad på båten som är försäkrat för att inga tvivel ska uppstå och för att det finns vissa undantag. Båtens skrov, rigg, segel och motor ingår i båtförsäkringen. Skrov-, motor- och drevnummer ska anges om dessa uppgifter finns för att kunna identifiera båten.

Utöver det ovanstående, ingår den normala utrustning som behövs för att framföra och använda båten. Det allmänt accepterade är att det ska vara utrustning som normalt används vid bruk i sjön av liknande båtar.

Nedan uppräknad utrustning räknas vanligtvis som båttillbehör:

• Släpjolle med eventuell motor – normalt är ersättningsbeloppet begränsat till 10,000 kr och en del bolag har begränsat jollens längd till 4 meter. Är den större måste det framgå av försäkringsbrev och premien blir då en annan. Ett annat alternativ är att teckna en separat försäkring eller lägga den som tillägg på hemförsäkringen eller villahemförsäkringen.

• Livflotte

• Kikare

• Verktyg brukar ersättas med högst 2,000 kr.

• Fast monterad radio (inklusive eventuell cd- bandspelare och tillhörande högtalare) brukar ersättas med högst 5,000 kr.

• VHF (Very High Frequency); ett kommunikationssystem till sjöss som används för att kunna begära assistans vid haveri eller om någon ombord blir sjuk. Det kan också användas till nödanrop.

• GPS (Global Positioning System); ett rymdbaserat radionavigeringssystem som drivs av Försvarsdepartementet i USA. Den som har GPS-mottagare kan bestämma sin position (longitud, latitud och altitud).

• Andra elektroniska instrument för navigation och segling (med sådan avses t.ex. radar, kartplotter, digitalt sjökort och ekolod).

• Säkerhetsutrustning (t.ex.flytvästar, flytjackor, överlevnadsdräkter, nödraketer och brandsläckare).

• Reservdelar.

Det man kallar personlig lös egendom för privat bruk ingår även i båtförsäkringen. Det är sådant de flesta förvarar eller tar med sig under färd men som inte direkt hör till båten.

Nedan är exempel på vanligast förekommande:

• Regnställ och andra kläder.

• Portabel radio och cd- eller dvd-spelare.

• Mobiltelefon, TV och kamera.

• Fiskeredskap

• Utrustning för dykning och vattenskidåkning.

• Köksutrustning

Ersättningen är vanligtvis högst 2,000-5,000 kr för denna typ av personliga utrustning, det går dock att höja beloppet för den som önskar.

Stöttor, bockar, vaggor, presenningar, eventuell båtvagn m.m räknas som uppläggningsmaterial och ska också ingå i båtförsäkringen. Ersättningsbeloppet är vanligtvis 10,000 kr för denna typ av egendom.

Jämför båtförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Båtförsäkringen

Vid tecknande av bästa båtförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?