Jämför Bästa Villaförsäkringar Online

Om du är villaägare är det bra att du jämför villaförsäkring online innan du väljer den försäkring som bäst täcker skador på din villa och tomt. Marknadens bästa villaförsäkringar ska täcka alla eventuella skador på egendom och tomt vid t.ex. brand eller andra skador som kan drabba försäkringstagaren.

Jämför Villaförsäkringar

Jämför Villaförsäkringar och dess innehåll i olika delar som:

• Skydd för byggnad – ersätter skador på de byggnader som omfattas av försäkringen och byggnadstillbehör. Exempel på skydd som täcks är stöldskydd, inbrottsskydd, brandskydd, skadegörelse eller andra liknande skador på byggnaden samt skydd mot vattenskador.

• Skydd för tomtmarken – ersätter skador på mark, växter, staket, flaggstång, brygga samt olika skador orsakade av naturfenomen som kan skada tomten.

• Ansvarsförsäkring – ersätter om du som villaägare blir skadeståndsskyldig mot annan part.

• Reseförsäkring – precis som med den bästa hemförsäkring ingår ett reseskydd för resor upp till 45 dagar. Planerar du utöva farliga sporter eller befinner du dig i krigsdrabbade områden kan det vara bra att skaffa en tilläggsförsäkring; om du vill ha den bästa reseförsäkringen med heltäckande skydd.

• Rättsskyddsförsäkring – ersätter kostnader för juridiskt ombud om du som villaägare råkar i tvist med någon.

Moderna Försäkringsr villkor och pris NU!

Försäkring av villa kombineras ofta med en hem försäkring och kallas då för en villahemförsäkring, detta hör till kategorin av försäkringar som inkluderar lösöre till skillnad från fritidshus försäkring. Den täcker då även det som finns i hemmet som möbler, kläder och husgeråd och om du själv råkar ut för något. Villaförsäkringen kan också skydda mot läckage men den täcker då endast själva huset.

Om du flyttar och byter bostad från lägenhet till villa har du antagligen en hemförsäkring sedan tidigare. Då kan det vara värt att byta till villahemförsäkring då försäkringsbolaget troligtvis erbjuder dig ett lägre pris med allt samlat på samma ställe. Villahemförsäkringen gäller för alla i hushållet som är folkbokförda på samma adress och bor i samma bostad.

Beroende på om och vilket fackförbund du tillhör så kan du redan ha en obligatorisk hemförsäkring. I detta fall behöver du endast en villabyggnadsförsäkring som komplettering. Har du ingen hemförsäkring genom facket behöver du teckna en villahemförsäkring.

Det speciella när du äger villa är att du behöver tänka på att försäkra dig särskilt om du bygger nytt/ut själv eller anlitar en entreprenör. I de fall kan du teckna tilläggsförsäkringar för detta så att du har ett skydd för det oväntade och ger högre ersättningsbelopp för äldre byggnadsdelar som skadats.

Klicka här för att läsa mer om Trygg Hansa villaförsäkring.

När du tecknar en villaförsäkring är det för ett år i taget, och du kan under denna tid inte byta försäkring eller säga upp den. Detta gör det än viktigare att du som försäkringstagare jämför villa försäkring mellan flera bolag innan tecknande. Om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen i förtid. Exempel på sådana tillfällen är om du säljer bostaden och flyttar utomlands eller flyttar in och blir sambo så du omfattas av din sambos försäkring.

Grundtanken med att välja villaförsäkring och även försäkringar för övrigt är att flera delar på risken och tar betalt för det. Skulle något inträffa behöver du inte stå för skadorna själv utan du har betalat för att någon annan ska ta den risken. Din risk är den kalkylerade risken i form av premien och självrisken. Därför är värderingen av egendomen viktig, det är det premien baseras på.

Checklista Bästa Villaförsäkring

Vid tecknande av bästa villaförsäkring kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

Klicka här för att jämföra villaförsäkring nu.

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida