Välja och Jämför Lägenhets Försäkring Online

Oavsett om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt är det bra att du som försäkringstagare jämför försäkring lägenhet online innan du gör ett val att teckna, då att välja lägenhets försäkring kan vara lite knepigt. En lägenhetsförsäkring täcker oftast det ansvar som bostadsrättsföreningen eller hyresvärden inte täcker. Försäkring av bostadsrätt eller hyresrätt väljer du beroende på vilken boendeform du har. De flesta försäkringsbolag erbjuder bostadsrättsförsäkring som en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen men hos vissa försäkringsbolag måste du teckna en separat hemförsäkring för din bostadsrätt. Här nedan kommer en beskrivning av vad som ingår i de två olika försäkringsformerna.

Klicka här för att se pris och villkor för hemförsäkring med Moderna Försäkringar!

Välja Lägenhets Försäkring, Bostadsrättsförsäkring

Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen ska du som bostadsrättshavare på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Du som bor i en bostadsrätt ansvarar själv för lägenhetens inre som till exempel målning, tapetsering, golv, snickerier, innerdörrar, köksutrustning, sanitetsgods och fönster. Du som bostadsrättsägare ansvarar också för fast inredning som du själv eller tidigare ägare anskaffat. På grund av detta ansvar kan det vara bra att ha en bostadsrättsförsäkring som kan ersätta skador på allt som du har underhållsskyldighet för.

En bostadsrättsförsäkring ersätter alltså i regel skador på lägenheten, men endast skador som du ansvarar för på grund av din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Klicka här för att jämföra hemförsäkringar nu.

Alla bostadsrättsföreningar har i allmänhet en egen fastighetsförsäkring. Skador i fastigheten bör i första hand anmälas till föreningens fastighetsförsäkring men som bostadsrättshavare kan det vara bra att ha en bostadsrättsförsäkring som ger rätt till ersättning, även om föreningen inte anmäler skadan till sin fastighetsförsäkring. Detta beror främst på att föreningens fastighetsförsäkring ofta har en högre självrisk och är inte bra försäkringar för bostadsrättshavare.

Bostadsrättsförsäkringarnas villkor kan skilja sig åt när det gäller rätt till ersättning från försäkringen om bostadsrättsföreningen inte vill utnyttja sin fastighetsförsäkring vid skada. Väljer bostadsrättsföreningen att inte utnyttja sin fastighetsförsäkring undantar några bolag den del av skadan som skulle ha kunnat ersättas av fastighetsförsäkringen.

Drabbas en bostadsrättslägenhet av skada kan det leda till att du blir skyldig att betala bostadsrättsföreningens självrisk i jämförelse till hur stor del av kostnaden för återställande som kan härledas till den berörda lägenheten. Fastighetsförsäkringen återställer i sådana fall endast lägenheten till den grundstandard som föreningen utrustat fastigheten med. Detta innebär att det kan handla om en hög kostnad för att återställa lägenheten till exakt samma standard som den var före skadan. I detta fall skulle en bostadsrättsförsäkring ersätta föreningens eventuella anspråk på för självrisk samt återställande av lägenheten till det skick den var i utöver grundstandard, dock vanligtvis med ett åldersavdrag för lägenhetsförbättringarna.

Välja Lägenhets Försäkring, Hyresrättsförsäkring

För dig som bor i hyresrätt gäller lite andra regler än för dig som bor i bostadsrätt. Den största skillnaden är att du endast behöver en hyresrättsförsäkring. Hyresrättsförsäkringen innehåller inget skydd för själva byggnadsdelarna i försäkringen, så detta behöver du inte som försäkringstagare tänka på då du ska välja lägenhets försäkring. Det är istället fastighetsvärdens ansvar att ha en försäkring av hyresrätt.

Som hyresrättsinnehavare kan det vara bra att ha en hyresrättsförsäkring av den anledningen att du egentligen inte äger själva bostaden, jämför vid tecknande av andra försäkringar då du äger försäkringsobjektet som t.ex. MC försäkringar eller mopedförsäkringar, och därför bör vara extra försiktig. Den andra goda anledning till varför det kan vara bra att ha en hyresrättsförsäkring, är att du personligen med en hyresrättsförsäkring också blir försäkrad då en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring ofta ingår. Hyresrättsförsäkring skiljer sig också något från andra hemförsäkringar då du bland annat inte har någon tomt som behöver försäkras. Det är också en stor skillnad mellan att bo i en hyresrätt och att bo i en villa – därför är det två olika hemförsäkringar som har vissa olikheter men ändock är lika viktiga.

Moderna Försäkringar villkor och pris NU!

Checklista Jämför Försäkring Lägenhet

Vid tecknande av lägenhetsförsäkring kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan, jämför försäkring lägenhet på alla punkter för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida