Jämför Bästa Hemförsäkringar Online

Försäkring av hem och bostad kan hjälpa dig ur hopplösa situationer, därför är det viktigt att kunder jämför hemförsäkringar med eftertanke för att hitta marknadens bästa hemförsäkring. Jämför hemförsäkring online hos de olika försäkringsbolagen med omsorg för att hitta villkor som passar dig innan du bestämmer dig för att teckna.

Klicka här för att se pris och villkor för hemförsäkring med Moderna Försäkringar!

Lagen tvingar dig inte till att teckna en försäkring av detta slag, men att ha en bra hemförsäkring är helt enkelt sunt förnuft. Alla bör omfattas av en hemförsäkring som skyddar din personliga egendom vid t ex stöld, skada eller olycka. Drygt 90 % av alla svenskar omfattas idag av en hemförsäkring. Vissa har en kollektiv hemförsäkring via sitt fackförbund och andra köper hemförsäkringen privat.

Hemförsäkring Jämför Kunder På Flera Punkter

Hemförsäkringar omfattar alla bosatta i ett och samma hushåll om de lever under familjeliknande förhållanden. Hos några få bolag måste familjemedlemmarna anges på försäkringsbrevet, för samboende vänner har försäkringsbolagen olika regler om försäkringen omfattar alla eller inte.

En hemförsäkring tecknas för ett år i taget, och försäkringen kan under denna tid inte bytas eller sägas upp. Skulle ditt försäkringsbehov upphöra kan du säga upp försäkringen i förtid. Exempel på sådana tillfällen är om du säljer din bostad och flyttar utomlands eller flyttar in och blir sambo och då omfattas av sambons försäkring.

En hemförsäkring utfaller om dina ägodelar skadas, men den ger även skydd och hjälp om du personligen skulle råka ut för tråkigheter såsom ett överfall, om du blir skadeståndsskyldig eller dras in en rättstvist. Hemförsäkringen ger också ett grundläggande skydd när du är ute och reser. Hemförsäkring jämför kunder på flera punkter för att hitta villkor, krav och premie som passar dennes särskilda behov.

Jämför Hemförsäkring Efter Behov

Beroende på hur du bor kan du välja mellan villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring, hyresrättsförsäkring eller fritidshusförsäkring. Om du bor i villa är det bra att ha både en hemförsäkring och en villaförsäkring, dvs en så kallad villahemförsäkring.

Klicka här för att läsa mer om Trygg Hansa hemförsäkring.

Hemförsäkringen omfattar:

• Skydd för dina saker – stöld, brand, vattenskada etc. försäkringen kan ersätta skador på saker du äger, hyr eller lånar för huvudsakligen privata ändamål.

• Ansvarsförsäkring – kan betala ersättning om du som privatperson blir skadeståndsskyldig.

• Personförsäkring vid överfall – kan ge ekonomisk ersättning om du får personskador efter att ha utsatts för till exempel misshandel eller våldtäkt.

• Rättsskyddsförsäkring – kan betala dina kostnader för juridiskt ombud om du råkar i tvist med någon.

• Reseförsäkring – ingår i nästan alla hemförsäkringar och ger ett bredare skydd när du är ute och reser. Den gäller i de flesta fall i 45 dagar. För att erhålla ett bredare skydd vid resa kan du teckna ett resetillägg till hemförsäkringen, om du vill ha den bästa reseförsäkringen med heltäckande skydd.

Något som normalt inte ingår i hemförsäkringen är ett extraskydd, det s.k. allrisk eller otursskyddet. Extraskyddet innebär att du får ett skydd för saker både i och utanför ditt hem om något plötsligt och oförutsett skulle inträffa. Det gäller att jämföra hemförsäkring efter behov och att hitta en försäkring som har villkor anpassade för just dig.

Vad du som försäkringstagare betalar för en hemförsäkring bestäms av flera faktorer. Exempelvis var du bor, försäkringsbelopp och val av tilläggsförsäkringar.

Kom ihåg, att välja hemförsäkring är inte bara en prisfråga, även innehållet och vad den omfattar är minst lika viktigt. Det är bra att jämföra både villkor och priser med andra försäkringsbolag för att hitta bästa hemförsäkring anpassad för just dig.

Moderna Försäkringsr villkor och pris NU!

Statistik Hem Försäkringar

Nedan finner ni statistik för anmälda skador till försäkringsbolag av kunder som innehaft hem försäkringar, vi kommer att uppdatera med 2013 års statistik så fort den blir tillgänglig.

ANTAL ANMÄLDA SKADOR 2012 – Hem- och villahemförsäkring 712,030
varav allrisk 205,635
vatten 68,818
inbrott 33,220
brand 18,355
rättsskydd 18,172
rån, överfall 10,862
storm, natur 7,887

Klicka här för att jämföra hemförsäkringar nu.

Checklista Bästa Hemförsäkringen

Vid tecknande av bästa hemförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som denna typ av försäkringar omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida