Bästa Billigaste Fritidshusförsäkring Online

Att äga fritidshus ska vara en källa för avkoppling och att då välja den bästa fritidshusförsäkring online, inte bara billigaste fritidshusförsäkring, är en förutsättning om du ska njuta av ditt fritidshus både när du är där och när du inte är i fritidshuset. Denna försäkring är till för dig som äger eller hyr ett fritidshus. Viktigt att tänka på är att teckna en försäkring som ger ett bra grundskydd mot oförutsedda händelser och om behovet finns, utöka skyddet till att omfatta annat också, som t.ex. båt och skadedjur. Försäkringen omfattar alltså tomt och byggnader som friggebod, förråd och växthus. I villa och fritidshus räknas även vind, källare, förråd och garage till bostaden om dessa har direkt dörrförbindelse med bostaden.

Fritidshus Försäkring

Ett grundskydd som ingår i en fritidshusförsäkring är försäkring av byggnad och tomt angivna i försäkringsbrevet och allt som enligt lag är tillbehör till dessa. Skydd för tomtmarken ersätter i regel endast vissa skador på mark, växter, staket, flaggstång och brygga upp till ett visst belopp.

Klicka här för att jämföra fritidshusförsäkring nu.

Fritidshusförsäkringen består även av en lösöresdel som täcker lös egendom i huset som du äger eller som du hyrt eller lånat. Lösöresförsäkringen ingår vanligtvis inte i grundskyddet, till skillnad från övriga bostadsförsäkring, den måste du oftast teckna separat. Många som försäkrar sitt fritidshus missar att lösöresdelen inte ingår men vill du få ersättning för möbler och annat som förvaras i fritidshuset måste du inkludera även dessa i fritidshusförsäkringen. Bästa hemförsäkring för dig som inte äger det fritidshus du tillbringar tid i inkluderar ett s.k. ”bortaskydd” som ger ersättning för lös egendom utanför permanentbostaden. Detta bortaskydd kan vara tillräckligt om du hyr ett sommarhus, men du som äger sommarhuset bör teckna en fritidshusförsäkring med full lösöresförsäkring. Lösöret i fritidshuset kan och är oftast värdefullare än du tror, möjligtvis behöver du inte lägga dig på samma värdeskyddsnivå som när du jämför villaförsäkringar, men dock är det bra att ha ett skydd för alla dina tillgångar. Därför är det viktigt att göra en bra uppskattning innan du bestämmer dig för en försäkring. Kanske har du gamla vackra trädgårdsmöbler, ärvt linne eller servis och för att inte tala om all trädgårdsredskap. Det är av dessa anledningar viktigt att göra en bra värdering och att inte glömma att ändra lösöresbeloppet vartefter du tar ut nya inventarier till fritidshuset.

Fritidshusförsäkringens grundskydd innefattar även en ansvarsförsäkring, om du i egenskap av ägare till fritidshuset blir skadeståndsskyldig, samt rättskyddsförsäkring om du i egenskap av ägare till fritidshuset råkar i tvist med någon.

När du tecknar försäkring av fritidshus måste du även tänka på hur mycket du får betala i försäkringspremie. Försäkringspremien för fritidshusförsäkring beror till stor del av hur stor risken är för skador och var i landet fritidshuset ligger. Befinner sig huset mitt i skogen utan vatten och avlopp är risken för vattenskador liten men desto högre är risken för inbrott.

Jämför fritidshusförsäkring med Insplanet NU!

Checklista Bästa Fritidshusförsäkringen

Vid tecknande av bästa fritidshusförsäkringen kan det vara bra att använda sig av den checklista som du finner här nedan för att reda ut alla villkor och kostnader som försäkringen omfattar:

1. Vilka typer av skada omfattar försäkringen?
2. Vilka typer av skada omfattas inte särskilt av försäkringen?
3. Vilken självrisk kommer kunden att stå för vid en skada? Kan försäkringsbolaget kräva en högre självrisk vid en viss typ av skada?
4. Vilka krav ställer försäkringsbolaget på dig som kund för att ersätta skada, t.ex. krävs det ett lås av viss säkerhetsklass eller någon form av brandsäkerhetsutrustning för att erhålla ersättning?