Teckna Försäkring på Internet & Bilförsäkring Online

Teckna försäkring på internet, idag kan du t.ex. teckna bilförsäkring online snabbt och enkelt med de flesta försäkringsbolagen. Vissa försäkringar är lagstadgade medan andra är frivilliga. Oavsett vilken försäkring som skall tecknas bör konsumenter skaffa sig grundläggande information om försäkringar, försäkringsbolag och de tjänster som erbjuds. På denna sida inleder vi med allmänt om försäkring och avslutar med hur du som konsument idag bekvämt och fördelaktigt kan teckna försäkring online.

Klicka här för att se pris och villkor för bilförsäkring med Moderna Försäkringar!

Allmänt om försäkring

Ett försäkringsbolag är ett företag som erbjuder olika slags försäkringar för personers egendom som bil, hus, båt och för situationer som kan uppkomma där du kan bli ersättningsskyldig. Försäkringar är en tjänst som bygger på att ge trygghet till dig som kund och som ger dig trygghet om något skulle hända dig eller din egendom så kan försäkringsbolaget täcka kostnaden som uppstår. För att kunna erbjuda denna tjänst tar försäkringsbolag ut en premie.

I dag är det i stort sett oundvikligt att leva utan försäkringar. Vissa försäkringar är obligatoriska som t.ex. bilförsäkringen och andra är valfria. Vi investerar i större utsträckning på vår bostad och andra materiella saker att det vore dumdristigt att inte försäkra sådant som kan kosta oss stora summor pengar i fall en olycka skulle vara framme.

Ur ett finansiellt perspektiv är en försäkring en ömsesidig finansiell riskspridning mellan ett större antal enheter. Den tidigaste formen av försäkring man har hittat i Sverige var de kooperativa brandstoderna under medeltiden, vilket är en föregångare till senare tiders brandförsäkring. Grunden för en försäkring är att sprida risken mellan ett tillräckligt stort antal individer och att man därigenom gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte klarar av.

De olika parterna är försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) och försäkringstagaren (kunden). I vissa fall kan försäkringsbolaget vara ett företag som erbjuder en försäkringslösning till sina kunder eller medlemmar och då agerar inte försäkringsbolaget i egenskap av försäkringsgivare. Kunderna eller medlemmarna kan då baserat på de erbjudna försäkringslösningarna välja den försäkringsgivare som erbjuder bäst villkor.

Riskbedömningen görs av försäkringsgivaren och utifrån risken fastställer han den försäkringspremie som försäkringstagaren måste betala. I de fall försäkringstagaren är villig att betala en självrisk, kan premien minska avsevärt då försäkringsgivaren täcker sin kostnad för skadeersättning och administration vid mindre skador. Försäkringsgivaren brukar teckna en s.k. återförsäkrings hos andra försäkringsbolag då det handlar om stora försäkringsobjekt som t.ex. fartyg, flygplan och fastigheter.

Klicka här för att läsa mer om Gjensidige Fösäkringar bilförsäkring villkor och pris!

Olika typer av försäkring

Det finns olika typer av försäkring som vanligtvis delas i två huvudgrupper, personförsäkringar och sakförsäkringar.

Personförsäkringar innefattar olika former av pensionsförsäkringar, efterlevandeskydd och sjukförsäkringar.

Sakförsäkringar innefattar försäkringar som skyddar försäkringstagarens egendom som t.ex. hemförsäkring som skyddar din bostad vid brand, stöld eller skada. Några andra exempel på sakförsäkringar är fordonsförsäkringar, hemelektronikförsäkringar och olycksfallsförsäkringar. Den sistnämnda är kanske inte den mest självklara sakförsäkringen men den ses som en sakförsäkring av det svenska försäkringssystemet.

Alla som bor i Sverige kan känna sig väldigt trygga då vi är skyddade av olika försäkringar. Varje svensk medborgare har ett visst grundskydd från staten som finansieras med den skatt vi betalar. Vi har t.ex. rätt till subventionerad sjukvård om vi behöver uppsöka läkare vid skada och vi erhåller ålderspensionen. Våra arbetsgivare tecknar en sjukförsäkring som ger oss ett finansiellt grundstöd om du är sjuk och behöver vara ledig från jobbet och en avtalspension. Du kan också separat teckna en privat sjukförsäkring och ha ett eget pensionssparande som ger dig en större avkastning på äldre dagar.


Klicka här för att se pris och villkor för bilförsäkring med Vardia Försäkring!

Teckna försäkring online

Teckna försäkring online och slipp alla besvärliga telefonsamtal. Du behöver inte krångla med att ringa eller besöka ett försäkringskontor utan kan enkelt gå in på en webbsida och teckna en försäkring.

I dag erbjuder i princip alla försäkringsbolag möjligheten att teckna försäkringar online direkt via deras webbsida. När du valt försäkringsform och försäkringsbolag som du vill teckna, kommer du behöva fylla i en del personlig information beroende på försäkringsform då försäkringspremien baseras på de personliga uppgifter du lämnar, som t.ex. var du bor, din ålder, antal skadefria år osv. Baserat på den information du lämnar online får du alla de rabatter och förmåner som du har rätt till. När all nödvändig information är ifylld kommer du att få en offert där du kan se hur mycket försäkringen kommer att kosta dig. Om du är nöjd med vad försäkringsbolaget erbjuder kan du gå vidare med att teckna försäkringen. Du kan då slutföra tecknandet av försäkringen direkt online och få hem försäkringsbrev tillsammans med en faktura. Vissa försäkringsbolag kan skicka hem ett avtal som du ska skriva på och skicka tillbaka.

På våra rating sidor för försäkringsbolag hittar du även steg för steg modeller som beskriver hur det går till när du tecknar försäkring online med de olika bolagen.

När du gjort detta är du försäkrad och du kan fortsätta sköta alla dina affärer med ditt försäkringsbolag online. På samma enkla sätt kan du ta kontakt med ditt försäkringsbolag om du skulle råka ut för någonting. Du kan alltså sköta hela skaderegleringen direkt online utan något krångel. Det enda du behöver göra är att fylla i några formulär och så har ärendet skapats hos försäkringsbolaget. Möjligheten att sköta alla försäkringsärenden online är smidigt, snabbt och du behöver inte sitta i telefonkö samt du kan sköta dina ärenden när som helst på dygnet.

Dock var noga innan du tecknar att se över hela ditt försäkringsskydd för att inte riskera att bli överförsäkrad och betala dubbelt för samma försäkring hos olika försäkringsbolag.

Online försäkring

Online försäkringsservice är bra om du vill skaffa en ny försäkring och vill få information om olika försäkringsbolag och försäkringsformer, som t.ex. denna webbsida. Vill du spara ytterligare tid och pengar kan du välja att teckna försäkring online. Kom ihåg att försäkringsbolag ofta erbjuder en rabatt om du tecknar online försäkring då det även innebär mindre jobb för försäkringsbolaget i form av exempelvis administrationskostnader och personalhantering.

Jämför försäkring med Insplanet online NU!

Klicka här för att jämföra pris och villkor för försäkringar online.

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida