Byta Bilförsäkring & Försäkringsbolag

Byta försäkring är idag inte så komplicerat, oftast om du ska byta försäkringsbolag så tar det nya bolaget över hela förfarandet om du ger dem en fullmakt att t.ex. byta bilförsäkring. Vissa försäkringsbolag skriver på sin hemsida om hur det hela kan gå till andra väljer att inte nämna det. Det viktiga för dig som försäkringstagare är att din rätt till att byta försäkringsbolag och försäkring är beroende på om det är en sak- eller personförsäkring.

Klicka här för att läsa mer om Gjensidige Fösäkringar bilförsäkring villkor och pris!

Du kan byta en sakförsäkring, d.v.s. bil-, hem- och villaförsäkring på huvudförfallodagen. Dessa försäkringar har vanligtvis en bindningstid på ett år. Vilken dag som är din huvudförfallodag finner du i ditt försäkringsbrev. Detta gäller oavsett betalningssätt d.v.s. oavsett om har månads- eller halvårsbetalningar, du behöver ändå vänta till huvudförfallodagen.

Det finns vissa undantagsfall då du får säga upp din sakförsäkring i förtid under förutsättning att du inte längre har ett behov av denna, exempelvis vid bil– och bostadsförsäljning och inte länge behöver en bilförsäkring, eller hemförsäkring.


Klicka här för att se pris och villkor för bilförsäkring med Vardia Försäkring!

Viktigt att komma ihåg att enbart bostadsbyte inte ger dig rätt att säga upp en hemförsäkring. Men om du meddelar försäkringsbolaget att du vill byta försäkringsbolag så brukar det i många fall gå bra– även om du inte har någon laglig rätt till förtida byte.

Personförsäkringar som t.ex. livförsäkringar och barnförsäkringar kan däremot sägas upp eller bytas när som helst. Du bör däremot inte avsluta din gamla försäkring förrän din hälsodeklaration godkänts av det nya försäkringsbolaget.

Sägs inte försäkringen upp av dig som försäkringstagare, eller byts på huvudförfallodagen, så förlängs den automatiskt i ytterligare ett år.

Som tidigare nämnts så tar ofta det nya försäkringsbolaget hand om allt gällande bytet då du tecknar försäkring med ett nytt försäkringsbolag. Detta betyder att du idag kan teckna försäkring på internet, och få hela bytet hanterat av det nya försäkringsbolaget, om du hittar billiga och bra försäkringar online.

Klicka här för att se pris och villkor för bilförsäkring med Moderna Försäkringar!

Checklista Byta Försäkringar

När du skall byta försäkringar och försäkringsbolag bör du tänka på följande punkter här nedan:

1. Jämföra villkoren mellan bolagen innan du byter försäkring.
2. Ta reda på huvudförfallodagen för den gamla försäkringen.
3. Ansök och få din nya försäkring beviljad innan du säger upp den gamla.
4. Begära en skriftlig bekräftelse på att du avslutat den gamla försäkringen.

Klicka här för att jämföra pris och villkor för försäkringar online.

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida