Jämför Försäkringsbolag i Sverige

Jämför försäkringsbolag i Sverige med hjälp av våra besökares omdömen och rating. Välja Försäkringar erbjuder all den generella information som du som kund behöver när du ska teckna en försäkring online. När det kommer till betygsättning (rating) av försäkringsbolag och omdömen överlåter vi detta till de som har den mest relevanta information på området d.v.s. våra besökare och försäkringsbolagens kunder. På rating sidor av försäkringsbolag hittar du även steg för steg modeller som beskriver hur det går till när du tecknar försäkring online med de olika bolagen.

På vår webbsida kan du betygsätta försäkringsbolag samt diskutera och lämna omdömen gällande försäkringar och försäkringsbolag i vårt forum.

Försäkringsbolag Sverige

Hela konceptet med försäkringsbolag är att bolaget enligt överenskommelse (försäkringsavtal) ska ta över risken för en viss specifik händelse gentemot en månatlig avgift (premie). Storleken på den månatliga avgiften avgörs av den uppskattade sannolikheten för att en viss specifik händelse ska inträffa. Överenskommelsen ska innehålla alla de förutsättningar som krävs för att händelsen ska klassas som ersättningsbar (villkor) och berättiga försäkringstagaren att kräva ersättning i linje med överenskommelsen med försäkringsbolaget. Det finns lagstadgade försäkringar och frivilliga försäkringar. Det finns även försäkringstagare som aldrig behövt nyttja den överenskommelse de har med försäkringsbolag men vetskapen om att de är skyddade om en händelse skulle inträffa ger en tryggare tillvaro som väger upp den månatliga avgiften.

Svenska försäkringsbolag måste registreras med verksamhet hos Bolagsverket medan Finansinspektionen är den myndighet som beviljar tillstånd för bolag som ska bedriva försäkringsverksamhet. Krav på lämplighet och tillsyn är höga då verksamheten innefattar större ansvarstagande gentemot ett stort antal kunder som kan komma att omfatta betydande belopp. Det finns idag ca 500 bolag som bedriver försäkringsverksamhet i Sverige. Det finns både rikstäckande försäkringsbolag och de som erbjuder försäkringar lokalt. Dessa bolag omsätter årligen hundratals miljoner kronor genom de försäkringstjänster som de erbjuder.

Jämför försäkringsbolag med Insplanet NU!

Försäkringsbolag Jämför

Försäkringsbolag Sverige och försäkringsmarknaden har mycket att erbjuda, både bra och mindre bra produkter. Försäkringsbolag jämför därmed konsumenter bäst på flera punkter. Även om den finansiella delen av försäkringsmarknaden är strängt reglerad så finns det mindre stränga ramar för hur uppskattning av skaderisk (premier) värderas. Detta resulterar i att samma försäkring kan ha väldigt olika priser beroende på vilket bolag du vänder dig till, var i landet du bor eller hur din skadeprofil ser ut för övrigt. Även utformandet av överenskommelsen (villkoren) kan se väldigt olika ut från ett försäkringsbolag till det andra. Här gäller det att ta sig tid att läsa det finstilta i det skrivna avtalet och inte utgå från att det du förutsätter ska finnas finns upptaget.

Generellt är försäkringsbranschen befriad från oseriösa aktörer, och till stor del är det ditt ansvar som försäkringstagare att skaffa dig en bild av den tjänst du köper. I fall av skada kan det bli väldigt irriterande då den finstilta texten i försäkringsavtalet du missat att läsa friskriver försäkringsbolaget från ersättningsskyldighet. I synnerhet då du betalat försäkrings premie i flera år men aldrig behövt vända dig till försäkringsbolaget för hjälp.

Klicka här för att jämföra försäkringsbolag nu.

Vårt samhälle är idag beroende av försäkringar och därmed även försäkringsbolag. Även om konsumenter kan anse att försäkringsbolagen i vissa fall kan ta ut betydligt högre avgifter än befogat är det konsumenternas ansvar att informera sig om pris och villkor när de tecknar försäkringar. Välja Försäkringar erbjuder all den generella information som konsumenter i försäkringsbranschen behöver och tillhandahåller en plattform för utbyte av erfarenheter och kunskap.

Bolag Rating Hemsida
Modern Forsakringar RatingModerna Försäkringar Rating Hemsida
Gjensidige RatingGjensidige Rating Hemsida
Netviq RatingNetviq Rating Hemsida
Trygg Hansa RatingTrygg Hansa Rating Hemsida
Insplanet RatingInsplanet Rating Hemsida